Sabtu, 20 Oktober 2012

Contoh Borang Pindah Murid


JADUAL KETIGA
(Subperaturan 7(1) P.U.(A) 275)

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN
(PENERIMAAN MASUK MURID KE SEKOLAH, PENYIMPANAN
DAFTAR DAN SYARAT DARI PENGEKALAN MURID
BELAJAR DI SEKOLAH) 1998

PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH
OLEH MURID WARGANEGARA


                                               
Pengarah Pendidikan Negeri :………………………………………………………
                                               
Nama dan alamat sekolah :…………………………………………………………

BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
                                     
1.         Nama Murid :   … ……………………………….......................


 
                                          

2.         Jantina :………………….
                                                                                                   
3.         Tarikh Lahir :……………….. No.Kad Pengenalan/surat beranak :…………………
                                   
4.         Bangsa : ……………………………………………………....................................
                                                                               
5.         Tarikh Pendaftaran ( sekolah sekarang ) ……………………………………………

6.         Nama biasiswa :…………………………   Jumlah biasiswa :……………..setahun
                                                                       
7.         Tahun terakhir/tingkatan tertinggi :…………………………………… 
                                                           
8.         Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :……………………………
                                                  
9.         *Kelulusan         UPSR :……………………………

                                    PMR :………………………………

                                    SPM :……………………………….
*Sila lampirkan sesalinan keputusan peperiksaan .

10.        Nama ibu/bapa/penjaga :
             
            ………………………………………………………………

11.        Alamat ibu/bapa/penjaga :

            …………………………………………………………………
12.        Alamat surat menyurat ( jika lain dari no.11 ) :
           
            …………………………………………………………………
                                                                       
13.        Sekolah baru yang dipilih :
           
            ..................................................................................
                           
Pilihan Pertama :………………………………………………

            Pilihan Kedua :…………………………………………………
                                               
14.        Sebab-sebab pertukaran :……………………………………
                                                                       
15.        Tarikh pertukaran yang dikehendaki :………………………
                                                                       
16.        Ulasan guru besar atau pengetua…………………………

                                                                         Cap Rasmi


                       

Tarikh :………………………………                   ……………………………… 
                                                                                                
                                                                    (Tandatangan Guru Besar)                                                         

­­­­­­­­

Untuk Kegunaan Pejabat Pendidikan Negeri…………………………………*diluluskan/

tidak diluluskan untuk penerimaan masuk ke sekolah………………………………

mulai dari tarikh yang dipohon.

*Potong jika tidak berkenaan.

                                                                                                                                    
                                                                                 Cap Rasmi
………………………………………………..                    ………………………………………….
  (Tandatangan pengarah Pendidikan Negara)               (Tarikh)
Sila sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :

(i)           Surat nikah/ perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa;
(ii)         Perintah mahkamah tentang hak jagaan, jika ibu bapa bercerai/berpisah; atau
(iii)      Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkatan 1952.                                                           
                                                                                               
Catatan :

1 Salinan kepada Pengarah Pendidikan negeri yang menerima
1 Salinan kepada Pegawai Pendidikan Daerah berkenaan
1 Salinan kepada ibu/ bapa/ penjaga
Salinan simpanan sekolah asal


Dibuat 15 Jun 1998

Tiada ulasan:

Catat Ulasan